Slafkovskylle kuuden ottelun pelikielto

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt TPS:n Juraj Slafkovskylle kuuden ottelun pelikiellon 22.1.2022 Kärpät–TPS-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Kärpät–TPS
Peliaika: 22.56
Ottelupäivä: 22.1.2022

1. Selostus asiasta

Kärpät–TPS-ottelun peliajassa 22.56 TPS:n Juraj Slafkovsky taklaa/iskee kyynärpäällään Kärppien Jaakko Niskalaa. Ottelussa tilanteesta tuomittiin 5 minuuttia ja iso rangaistus Slafkovskylle pään tai niskan/kaulan seudulle kohdistuvasta taklauksesta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Juraj Slafkovskylle ottelurangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 48) taikka vaihtoehtoisesti väkivaltaisuudesta (sääntö 51).

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Taklauksen kohteena ollut Niskala loukkaantui taklauksen seurauksena, eikä jatkanut pelaamista.

Slafkovsky on antanut kirjallisen lausuman.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän tai niskaan/kaulaan kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena:

1) aiheutuu kontakti vastustajan päähän tai niskaan/kaulaan,
2) isku kohdistuu valtaosin vastustajan päähän tai niskaan/kaulaan ja
3) taklauksen osuminen päähän tai niskaan/kaulaan oli vältettävissä.

Edelleen sääntökirjan mukaan ei ole olemassa puhdasta taklausta päähän tai niskaan/kaulaan. Taklaavan pelaajan täytyy välttää osumasta vastustajan päähän tai niskaan/kaulaan.

Liigassa säännön 48 rikkomisesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR). Ottelurangaistuksen perusteella tulee lisäksi määrättäväksi pelikielto.

Kurinpitodelegaatio on katsonut käsiteltävänä olevaa tilannetta koskevat ottelutallenteet ja lukenut pelaajan lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Kärppien puolustaja Niskala on tilanteessa Kärppien puolustusalueen kulmassa ja syöttää hallussaan olevan kiekon samalla, kun Slafkovsky on tulossa antamaan painetta. Syötön antamisen jälkeen Slafkovsky jatkaa paineen antamista kohdistamalla taklauksen/iskun Niskalaan. Slafkovsky suorittaa tilanteessa kontaktin kohotetulla käsivarrellaan, joka osuu Niskalaa päähän/kaulaan. Pelaajien välillä ei ole juuri muuta kontaktia.

Videolta tehtyjen havaintojen perusteella kurinpitodelegaatio toteaa, että taklauksessa täyttyvät edellä todetut säännön 48 tarkoittamat päähän tai kaulaan kohdistuneen taklauksen kriteerit, joten kyseessä on selkeä sääntöjen vastainen vastustajan päähän/kaulaan kohdistunut taklaus.

Liigan hallituksen tekemän päätöksen perusteella selkeä päähän kohdistuva taklaus arvostetaan viiden (5) ottelun mittaiseksi pelikielloksi. Mikäli taklaajan teko osoittaa moitittavuutta, rangaistusta korotetaan viidestä ottelusta delegaation harkinnan mukaan. Päähän kohdistuvat kontaktit, jotka eivät ole selviä taklaustilanteita tai joissa kontaktin voimakkuus on vähäinen tai osuman aiheuttavan pelaajan toiminnan moittivuus on vähäinen, voidaan arvioida alle viiden ottelun pelikiellon arvoisiksi, ottaen huomioon kaikki pelitilanteen olosuhteet ja pelaajien toiminta pelitilanteessa.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteessa tapahtuu Slafkovskyn suorittamana taklaus/isku hieman aikaisemmin kiekosta luopuneeseen vastustajaan. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Niskala on taklaushetkellä vielä pidettävissä kiekollisena vastustajana, jota voidaan sääntöjen sallimalla tavalla taklata. Slafkovskyn taklaus on kuitenkin suoritettu ylöspäin nostetulla käsivarrella, joka kohdistuu vastustajan päähän/kaulaan. Kurinpitodelegaatio toteaa, että taklauksen suorittamistapa osoittaa tarkoituksellisuutta ja on siksi ottelurangaistuksen arvoinen. Edelleen kurinpitodelegaatio katsoo, että Slafkovskyn käsivarren korottamisen ja teosta aiheutuneen seurauksen perusteella määrättävä rangaistus tulee olla yli viiden ottelun mittainen. Kurinpitodelegaatio pitää oikea rangaistuksen Slafkovskyn teosta on kuuden ottelun pelikieltoa. Pelikiellon pituuden osalta delegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä todetut seikat, kuluvan kauden päähän kohdistuneista taklauksista annetut pelikieltojen kestot sekä tilanteen kokonaisuudessaan huomioon.

Slafkovskyllä ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa Liigasta.

3. Ratkaisu

TPS:n Juraj Slafkovskylle määrätään kuuden (6) ottelun pelikielto. Slafkovsky on pelikiellossa TPS:n kuuden (6) seuraavan ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

24. tammikuuta 2022

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja

Aloita kirjoittaminen ja paina Enter

Pääyhteistyökumppanit